NPK Toz Gübreler

NPK oranı (veya N-P-K) azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) kimyasal elementlerinin oransal içeriğini gübre etiketlerinde göstermek için, gübrelerde yaygın olarak kullanılan bir işaretleme biçimidir. N değeri, gübredeki elementel azotun ağırlıkça yüzdesidir. Gübrede bulunan P2O5 ve K2O formundaki oksit miktarı, bu formlara okside olmuş bütün elementel fosfor ve potasyum miktarını gösterir.

Elementlerin işlevleri

Bu üç element üç farklı yolla bitki büyümesini teşvik eder. Basit bir ifadeyle:

N – azot: vejetatif gelişmeyi teşvik eder. / P – fosfor: kök ve sürgün büyümesini teşvik eder. / K – potasyum: bitki hücrelerindeki su ve besin hareketinin düzenlenmesinin yanında çiçeklenmeyi ve meyve vermeyi teşvik eder. / N-P-K değerini gerçek bileşime dönüştürme yöntemi

P2O5 ve K2O değerlerini onların kendi P ve K elementel değerlerine dönüştürme faktörleri aşağıdaki gibidir:

P2O5 %56.4 oksijen ve % 43.6 elementel fosfordan oluşmaktadır. Elementel fosforun yüzdesi (kütle oranı) %43.6 olduğundan dolayı, elementel P = 0.436 x P2O5

K2O %17 oksijen ve %83 elementel potasyumdan oluşmaktadır. Elementel potasyumun yüzdesi (kütle oranı) % 83 olduğundan dolayı, elementel K = 0.83 x K2O

Azot değerleri gerçek azot içeriğini gösterdiğinden dolayı bu sayıların dönüştürülmesi gerekmez.

Bu dönüşüm faktörlerini kullanarak 15−15−15 gübre içeriğini ağırlıkça belirleyebiliriz:

%15 elementel (N)  / %6.5 elementel (P) ve %12 elementel (K)

Türkiye'de, gübre etiketlerinde bulunması gereken bilgiler Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenmiştir.

Ticari gübrelerin NPK değerleri, Çeşitli suni gübrelerin NPK değerleri : *15-00-00 Kalsiyum nitrat  *26-00-00 Kalsiyum amonyum nitrat *21-00-00 Amonyum sülfat *33-00-00 Amonyum nitrat *46-00-00 Üre *82-00-00 Susuz amonyak *12-52-00 - 12-61-00 Monoamonyum fosfat  *18-46-00 Diamonyum fosfat *00-19-00 Süper Fosfat (Jips katkılı monokalsiyum fosfat monohidrat)  *00-44-00 Triple Süper Fosfat (Monokalsiyum fosfat monohidrat)  *00-52-34 Monopotasyum fosfat  *00-00-51 Potasyum sülfat  *13-00-46 Potasyum nitrat

Bu kategoride henüz ürün Yok.