İnsektisit : Böcek öldürücüler

İnsektisit : Böcek öldürücüler

İnsektisit veya böcek ilacıböceklere karşı kullanılan bir çeşit pestisittir. Bunlar sırasıyla böceklerin yumurta ve larvalarına karşı kullanılan ovisid ve larvisidleri içerir. Böcek öldürücüler ziraat, tıp, endüstri ve ev içi kullanımında genel olarak kullanılmaktadır. 20. yüzyılda tarımsal verimlilik artışının arkasındaki en önemli faktörlerden biri olduğuna inanılır.[1] İnsektisitlerin birçoğu insanlar için zehirlidir.

İnsektisitlerin sınıflandırılması birkaç farklı şekilde yapılabilir:

  • Sistemik insektisitler bitkilere verilir. Bitkiler üzerinden beslenen böcekler insektisiti yutar ve ölürler.
  • Temas insektisitleri böceklere doğrudan temas ettirilerek kullanılır. Pestisit uygulamasının etkinliğini arttırmak için genellikle küçük damlacıklar (örneğin, aerosol olarak) şeklinde kullanılırlar.[2]
  • Nikotinpire otu ve neem özü gibi doğal böcek öldürücüler, böcekler karşı savunma mekanizması olarak bitkiler tarafından yapılır. Nikotin temelli böcek ilaçları AB'de yasak olmasına rağmen halen yaygın olarak ABD ve Kanada'da kullanılmaktadır.[3]
  • Bitkiye entegre edilmiş koruyucular (PIP) genetik modifikasyondan sonra, bitkiler tarafından üretilen insektisit maddelerdir.[4] Örneğin, belirli bir Bacillus thuringiensis biyosidal proteini kodlayan bir gen, kültür bitkisinin genetik materyali içine dahil edilir. Daha sonra, bitki ilgili proteini üretmeye başlar ve insektisit etki ortaya çıkar.
  • İnorganik böcek öldürücüler; arsenatbakır bileşikleri ve florin bileşikleri içeren metaller ile üretilirler ve şu anda nadiren kullanılmaktadırlar. Sülfür içerenler ise yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • Organik insektisitler bugün için mevcut pestisit kullanımında en büyük sayıyı oluşturan sentetik kimyasal maddelerdir.

Bu kategoride henüz ürün Yok.