Fungisit : Mantar öldürücüler

Fungisit : Mantar öldürücüler

Fungusit (en. fungicide), mantar ve mantar sporlarının öldürülmesinde ve kontrol altına alınmasında kullanılan kimyasallara verilen genel isimdir. Fungi kelimesinden türetilmiştir.

Fungusitler tarımda verim kaybını engellemek için kullanılır çünkü mantarlar mahsulün verimini ciddi miktarda azaltabilir. Ayrıca hayvancılıkta mantara bağlı enfekiyonları önlemek ve tedavi etmek amaçlı kullanılır.

İlaç endüstrisinde aseptik üretim için kullanılan alanların aseptik hale getirilmesinde de fungusit kimyasallarından yararlanılır.

1. KORUYUCU FUNGİSİTLER ( PREVENTIVE FUNGICIDES)

1-1- BAKIRLILAR (COPPER COMPOUNDS) ( * )

1- BAKlRHİDROKSİT (COPPERHYDROXIDE)

Genel Adı                                         : Bakırhidroksit
RUHSATLI İLACIN TİCARİ ADI (JMPR)

Kocide 2000  Champion WP  Hidrocop 77   Parasol WP  Kocide 101
Oxidrato 50 WP   
Vitra 50 WP   Polimet Hidroksit  Polimet Cupsil 77 WP 

Granül Formülasyonlar ( DG Formulations)
Cuprader DG   Cerexagri  

Sıvı  Formülasyonlar  (SC Formulations)
Kuru Akışkan  Formülasyonlar (DF Formulations)
Kocide DF   

2- BAKIR HİDROKSİT + FOLPET

Bordeaux 23-35   

3- BAKIR KARBONAT  (COPPER CARBONATE)

Cupromag 


4- BAKIROKSİT (COPPER OXIDE)

Nordox 50 WP  Polimet Bakır


5- BAKIR OKSÍKLORÜR (COPPER OXYCHLORIDE)

Genel Adı                                        : Bakıroksiklorür
Akut Oral LD50    

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations) 
Haft Vitigran Blau       Vitigran Concentrat Koruma Bakır WP  Cupravit ob 21  Hektaş Bakır   Cupravit ob 21 Cobox  Mavi Bakır 50  Curenox 50 WP  Virifix Midiltipi Bakır Kimyagerler Bakır Agro-Bakır 50 WP Bakavit 50 WP Vitigran Conc.Bakır Lancop 50 WP Kuppa 50 WP Ramenox 50 WP 
Festline Bakır 50 WP Cuprocaffaro  Massbakır 50 WP İmpa Bakır 50 WP  Bravo Bakır 50 WP  Cansa Bakır 50 WP Safa Bakır 50 WP  Oxi-cup 50 WG    Hüsnü Yetkin Mavi Bakır 
Churchill Bakır Global Bakır 50  Sıvı Formülasyonlar  (SC Formulations) Cuproflow Caffaro Curenox Flow  ZZ Cuprocol  

6- BAKIR KALSİUM OKSİKLORÜR

Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations) 
Polvere Caffaro   

7- BAKIR OKSİSÜLFAT (COPPER OXYSULPHATE)

Akıcı Konsantre Toz Formülasyonlar (SC Soluble concantrate) 
Idrorame SC        193 g/l        Gürkim        2847        29.09.1995        İthal (Form.)
Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP formulations)
 Basic Copper Sulphate WP  


Colloid Bakır + Kükürt
Colloid Bakır 10 Lt
1 den 2 e 2 (1 sayfa) ürün gösteriliyor